ประวัติและผลงาน
ข้อมูล นพ.ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา

ติดต่อ
แฮปปี้โฮม
contact us 08-2014-7272
08-2014-7272

 
แฮปปี้โฮม คลินิก - จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
 
ศูนย์วิชาการ แฮปปี้โฮม
 
สมาร์ท ดี แคมป์ - ค่ายค้นหาแววอัจฉริยะ
 

ข้อมูลวิชาการ แฮปปี้โฮม

 
 
ศูนย์วิชาการ แฮปปี้โฮม

ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาเด็กและวัยรุ่น

รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลความรู้ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเด็กและวัยรุ่น

พร้อมทั้งการรับจัดอบรม สัมมนา กิจกรรมวิชาการ นิทรรศการเผยแพร่ความรู้ ให้กับหน่วยงานที่สนใจ

เพื่อเป็นการเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง ผู้ปกครอง นักวิชาการ และประชาชนทั่วไปที่สนใจ
www.happyhomeclinic.com/academy.html

ศูนย์วิชาการ แฮปปี้โฮม

 

ดนตรีบำบัดรูปแบบเฉพาะ

ศูนย์วิชาการ แฮปปี้โฮม
   
  นพ.ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา
  จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
     

ดนตรีบำบัดมีการแตกแขนงวิธีการที่หลากหลาย และจัดเป็นโปรแกรมที่มีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้น วิธีการต่างๆ ทางดนตรีบำบัดในรูปแบบเฉพาะที่มีการนำมาใช้ ได้แก่

Tomatis method หรือ Audio-Psycho-Phonology (APP) ของ Dr. Alfred Tomatis นายแพทย์ชาวฝรั่งเศษ ผู้บุกเบิกเรื่องการบำบัดด้วยเสียง (sound therapy) พัฒนาวิธีทดสอบการได้ยิน ประดิษฐ์หูอิเลคโทรนิกส์ ซึ่งสามารถปรับความถี่ของเสียงได้ และเป็นผู้ริเริ่มแนวคิดเรื่อง Mozart effect ด้วย

Mozart effect คือการศึกษาวิจัยเพื่อทดสอบทฤษฎีที่ว่า ดนตรีคลาสสิกสามารถเพิ่มความสามารถของสมองมากกว่าดนตรีชนิดอื่นๆ ผลพบว่าการฟังดนตรีคลาสสิกช่วยเพิ่มความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ได้ ซึ่งพบในดนตรีบรรเลง sonata for two pianos in D major (K. 448) และ piano concerto No. 23 ( K. 488) ของ Mozart คีตกวีชาวออสเตรีย และพบว่าดนตรีบรรเลง acroyali/ standing in motion ของ Yanni นักดนตรีชาวกรีก ก็มีผลเช่นเดียวกัน

รูป Mozart
รูป piano concerto

Patricia Joudry นักเขียนชาวแคนาดา ผู้ริเริ่มการบำบัดด้วยเสียงความถี่สูง บันทึกดนตรีที่รวบรวมจากประสบการณ์ที่พบเห็นมาทั่วโลกลงในเทปคาสเซ็ต เพื่อช่วยลดภาวะซึมเศร้า อาการอ่อนล้า และนอนไม่หลับ แต่ก็ยังไม่มีงานวิจัยเพียงพอที่สนับสนุนผลของวิธีการนี้

Samonas Sound Therapy (Spectrally Activated Music of Optimal NAtural Structure) ซึ่งพัฒนาขึ้นโดย Klangstudio Lambdoma ชาวเยอรมัน เป็นโปรแกรมฝึกระบบการได้ยิน ให้สามารถตอบสนองต่อเสียงได้เต็มที่ โดยไม่มีการบิดเบือน ไวเกินหรือสูญหายในบางความถี่ โดยใช้เสียงจากธรรมชาติ ดนตรีคลาสสิก หรือเสียงสังเคราะห์ ที่เลือกสรร เรียบเรียง และบันทึกด้วยวิธีพิเศษบนแผ่นซีดี สามารถนำมาใช้ในเด็กที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้ เด็กสมาธิสั้น และเด็กที่มีความบกพร่องในการใช้ภาษาและการสื่อสาร แต่ยังไม่มีงานวิจัยเพียงพอที่สนับสนุนผลของวิธีการนี้เช่นกัน

Auditory Integration Training (AIT) ซึ่งพัฒนาขึ้นโดย Dr. Guy B?rard ผู้เชี่ยวชาญด้านหู คอ จมูก ชาวฝรั่งเศษ นำมาช่วยลดการตอบสนองที่ไวเกินปกติ (hypersensitivity) ในเด็กออทิสติก โดยให้ฟังดนตรีที่มีการปรับกรองความถี่ที่เด็กมีความไวเกินออก ครั้งละ ครึ่งชั่วโมง ประมาณ 20 ครั้ง ยังไม่มีงานวิจัยเพียงพอที่สนับสนุนผลของวิธีการนี้ ส่วนใหญ่พบว่ากลุ่มทดลองไม่แตกต่างจากกลุ่มควบคุม

Rhythmic Acoustic Stimulation (RAS) ซึ่งพัฒนาขึ้นโดย Michael Thaut เป็นคลื่นเสียงความถี่ 6-9 เฮิร์ซ นำมาใช้ในการฟื้นฟูสมรรถภาพของระบบประสาท (neuro-rehabilitation) ในผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน โรคหลอดเลือดสมอง และสมองเสื่อม เป็นวิธีการที่มีงานวิจัยสนับสนุนพอสมควร แต่ก็ยังมีผลวิจัยที่ขัดแย้งกันอยู่

 

เอกสารอ้างอิง

_______. “โมสาร์ทเอฟเฟกต์” เสียงที่กระตุ้นการทำงานของสมองคุณ. หนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์ (30 พฤศจิกายน 2548). [Online] 2005; Available from: URL: http://www.thaiday.com [Accessed: 2006, Nov 9]

ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา. การบำบัดทางเลือก ในเด็กพิเศษ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2550.

_______. Medical music therapy. [Online] 2006; Available from: URL: http://home.att.net/~preludetherapy/medicine.html. [Accessed: 2006, Nov 9]

_______. What is music therapy? [Online] 2006; Available from: URL: http://home.att.net/~preludetherapy/musictx.html. [Accessed: 2006, Nov 9]

_______. What is Samonas auditory intervention? [Online] 2006; Available from: URL: http://www.samonas.com/info/f_info.htm. [Accessed: 2006, Nov 9]

Gillberg C, Johanason M, Sreffenburg S, Ranson BJ , Berlin O. Auditory integration training in children with autism. Autism, 1997; 1: 97-100

Ness K. Samonas sound therapy. [Online] 2006; Available from: URL: http://www.icando.org/article-sst.html. [Accessed: 2006, Nov 9]

Sinha Y, Silove N, Wheeler D, Williams K. Auditory integration training and other sound therapies for autism spectrum disorders. Cochrane Database Syst Rev, 1999; 1

The national autistic society. Auditory integration training (AIT). [Online] 2006; Available from: URL: http://www.nas.org.uk/nas/jsp/polopoly.jsp?d= 1389 &a= 3233. [Accessed: 2006, Nov 9]

 

ดาวน์โหลดบทความที่นี่

 

บทความนี้ยินดีให้นำไปเผยแพร่เพื่อความรู้ได้ โดยกรุณาอ้างอิงแหล่งที่มา

ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา. ดนตรีบำบัดรูปแบบเฉพาะ. [Online] 2552; Available from: URL: http://www.happyhomeclinic.com/alt07-soundtherapy.htm

 
ศูนย์วิชาการ แฮปปี้โฮม
HAPPY HOME ACADEMY

ศูนย์วิชาการ แฮปปี้โฮม
บทความโดย...นายแพทย์ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา

แฮปปี้โฮม คลินิก - จิตเวชเด็กและวัยรุ่น

จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
www.happyhomeclinic.com

HOME กลับสู่หน้าแรก

www.happyhomeclinic.com

 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ ชั้น 7 โซนการศึกษา ห้อง 724
 เลขที่ 99 หมู่ 2 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
แฮปปี้โฮม คลินิก - จิตเวชเด็กและวัยรุ่น HAPPY HOME CLINIC แฮปปี้โฮม คลินิก - จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
โทรศัพท์ 08-2014-7272, 0-2835-3537 E-mail: happyhomeclinic@yahoo.com
web site: www.happyhomeclinic.com www.facebook.com/happyhomeclinic
ศูนย์วิชาการ แฮปปี้โฮม HAPPY HOME ACADEMY แฮปปี้โฮม อคาเดมี - ศูนย์วิชาการ เพื่อการพัฒนาเด็กและวัยรุ่น
โทรศัพท์ 0-2835-3538 E-mail: happyhomeclinic@yahoo.com
web site: www.happyhomeclinic.com/academy.html www.facebook.com/happyhomeclinic
สมาร์ท ดี แคมป์ - ค่ายค้นหาแววอัจฉริยะ SMART D CAMP สมาร์ท ดี แคมป์ - ค่ายค้นหาแววอัจฉริยะ
โทรศัพท์ 08-3903-9956 โทรสาร 0-2981-2701 E-mail: smartdcamp@yahoo.com
web site: www.smartdcamp.com www.facebook.com/smartdcamp

 

Copyright © 2011-2015 All Rights Reserved.

Powered by HAPPY HOME FAMILY Co., Ltd. Thailand.

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2554