ประวัติและผลงาน
ข้อมูล นพ.ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา

ติดต่อ
แฮปปี้โฮม
contact us 08-2014-7272
08-2014-7272

 
แฮปปี้โฮม คลินิก - จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
 
ศูนย์วิชาการ แฮปปี้โฮม
 
สมาร์ท ดี แคมป์ - ค่ายค้นหาแววอัจฉริยะ
 

ข้อมูลวิชาการ แฮปปี้โฮม

 
 
ศูนย์วิชาการ แฮปปี้โฮม

ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาเด็กและวัยรุ่น

รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลความรู้ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเด็กและวัยรุ่น

พร้อมทั้งการรับจัดอบรม สัมมนา กิจกรรมวิชาการ นิทรรศการเผยแพร่ความรู้ ให้กับหน่วยงานที่สนใจ

เพื่อเป็นการเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง ผู้ปกครอง นักวิชาการ และประชาชนทั่วไปที่สนใจ
www.happyhomeclinic.com/academy.html

ศูนย์วิชาการ แฮปปี้โฮม

 

พัฒนาการเด็ก

Child Development

ศูนย์วิชาการ แฮปปี้โฮม
   
  นพ.ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา
  จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
     

พัฒนาการของเด็ก แบ่งได้หลายแบบ โดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 4 ด้านใหญ่ๆ คือ

1. พัฒนาการด้านร่างกาย (Physical Development) ซึ่งประกอบด้วย พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ (Gross Motor Development) และ พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก (Fine Motor Development)

2. พัฒนาการด้านสติปัญญา (Cognitive Development) ซึ่งประกอบด้วย พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก (Fine Motor Development) และพัฒนาการด้านภาษา (Language Development)

3. พัฒนาการด้านอารมณ์ (Emotional Development)

4. พัฒนาการด้านสังคม (Social Development) ซึ่งประกอบด้วย พัฒนาการด้านสังคม (Social Development) และ พัฒนาการด้านคุณธรรม (Moral Development)

เด็กปกติทั่วไปจะมีลำดับขั้นของพัฒนาการใกล้เคียงกัน ถ้าเด็กมีพัฒนาการล่าช้าเกิน 6 เดือนขึ้นไป ถือว่ามีความผิดปกติบางอย่างที่ต้องรีบช่วยเหลือ และกระตุ้นพัฒนาการอย่างเร็วที่สุด

พัฒนาการปกติในแต่ละช่วงวัยเป็นดังนี้

พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ (Gross Motor Development)

แรกเกิด

1 เดือน

2 เดือน

4 เดือน

6 เดือน

9 เดือน

12 เดือน

15 เดือน

18 เดือน

2 ปี

3 ปี

4 ปี

5 ปี

งอแขนขา, เคลื่อนไหวเท่ากัน 2 ด้าน

หันหน้าซ้ายขวา

ชันคอ

ยกแขนดันตัวชูขึ้นในท่าคว่ำ

คว่ำหงายได้เอง

นั่งได้มั่นคง, คลาน, เกาะยืน

เกาะเดิน

เดินเองได้

วิ่ง, ยืนก้มเก็บของ

เตะลูกบอล, กระโดด 2 เท้า

ขึ้นบันไดสลับเท้า, ถีบรถ 3 ล้อ

ลงบันไดสลับเท้า, กระโดดขาเดียว

กระโดดสลับเท้า, เดินต่อเท้า

พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก (Fine Motor Development)

แรกเกิด

1 เดือน

2 เดือน

4 เดือน

6 เดือน

9 เดือน

12 เดือน

15 เดือน

18 เดือน

2 ปี

3 ปี

4 ปี

5 ปี

ปฏิกิริยาสะท้อนที่ฝ่ามือ

กำมือแน่น

กำมือหลวม, มองตาม

คว้าของใกล้ตัว

หยิบของมือเดียว, เปลี่ยนมือได้

ใช้นิ้วหยิบของเล็กๆ

หยิบของใส่ถ้วย/ใส่กล่อง

วางก้อนไม้ซ้อน 2 ชั้น

วางก้อนไม้ซ้อน 3 ชั้น

วางก้อนไม้ซ้อน 6 ชั้น

วาดวงกลมตามแบบ

วาดสี่เหลี่ยมตามแบบ

วาดสามเหลี่ยมตามแบบ

พัฒนาการด้านภาษา (Language Development)

* การรับรู้ภาษา (Receptive Language Development)

แรกเกิด

1 เดือน

2 เดือน

4 เดือน

6 เดือน

9 เดือน

12 เดือน

15 เดือน

18 เดือน

2 ปี

3 ปี

4 ปี

5 ปี

แยกเสียงแม่จากผู้หญิงคนอื่นได้

-

ฟังเสียงคนคุยด้วย

พยายามหันหาเสียง

หันหาเสียงเรียกชื่อ

เข้าใจสีหน้า, ท่าทาง

ทำตามคำบอกที่มีท่าทางประกอบได้

ชี้ส่วนต่างๆบนใบหน้าตามคำบอก

-

ชี้รูปภาพตามคำบอก

รู้จัก 3 สี

รู้จัก 4 สี

-

* การสื่อภาษา (Expressive Language Development)

แรกเกิด

1 เดือน

2 เดือน

4 เดือน

6 เดือน

9 เดือน

12 เดือน

15 เดือน

18 เดือน

2 ปี

3 ปี

4 ปี

5 ปี

ร้องไห้

ทำเสียงในคอ

ยิ้มตอบ

อ้อแอ้, หัวเราะโต้ตอบ

เล่นน้ำลาย, ส่งเสียงหลายเสียงนอกจาก อ

ปาปา, มามา

พูดคำโดดที่มีความหมาย 1 คำ

พูดคำโดดที่มีความหมาย 2-3 คำ

พูดคำโดดหลายคำ (เฉลี่ย 50 คำ)

พูด 2-3 คำต่อกันมีความหมาย, บอกชื่อ

เล่าเรื่องเข้าใจครึ่งหนึ่ง

เล่าเรื่องเข้าใจทั้งหมด, ออกเสียงถูกต้อง

นับเลขได้ถึง 20

 

พัฒนาการด้านสังคม (Social Development)

แรกเกิด

1 เดือน

2 เดือน

4 เดือน

6 เดือน

9 เดือน

12 เดือน

15 เดือน

18 เดือน

2 ปี

3 ปี

4 ปี

5 ปี

มองหน้าช่วงสั้น

มองจ้องหน้า

ยิ้มตอบ, สบตา

ยิ้มทัก, ท่าทางดีใจเมื่อเห็นอาหาร/คนเลี้ยงดู

กลัวคนแปลกหน้า

ร้องตามแม่, เล่นจ๊ะเอ๋, หยิบอาหารกิน

ตบมือ, โบกมือ, สวัสดี

ถือถ้วยน้ำดื่มเอง

จับช้อนตักอาหาร

บอกได้เวลาขับถ่าย, เลียนแบบผู้ใหญ่

รู้เพศตนเอง, ถอดรองเท้า, ใส่เสื้อ

เล่นรวมกลุ่มได้, ติดกระดุม

เล่นอย่างมีกติกา, เล่นสมมติ, รู้อายุ, แต่งตัวเอง

 

 

ดาวน์โหลดบทความที่นี่

 
   
     

บทความนี้ยินดีให้นำไปเผยแพร่เพื่อความรู้ได้ โดยกรุณาอ้างอิงแหล่งที่มา

ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา. พัฒนาการเด็ก. [Online] 2549; Available from: URL: http://www.happyhomeclinic.com/sp02-development.htm

 
ศูนย์วิชาการ แฮปปี้โฮม
HAPPY HOME ACADEMY

ศูนย์วิชาการ แฮปปี้โฮม
บทความโดย...นายแพทย์ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา

แฮปปี้โฮม คลินิก - จิตเวชเด็กและวัยรุ่น

จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
www.happyhomeclinic.com

HOME กลับสู่หน้าแรก

www.happyhomeclinic.com

 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ ชั้น 7 โซนการศึกษา ห้อง 724
 เลขที่ 99 หมู่ 2 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
แฮปปี้โฮม คลินิก - จิตเวชเด็กและวัยรุ่น HAPPY HOME CLINIC แฮปปี้โฮม คลินิก - จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
โทรศัพท์ 08-2014-7272, 0-2835-3537 E-mail: happyhomeclinic@yahoo.com
web site: www.happyhomeclinic.com www.facebook.com/happyhomeclinic
ศูนย์วิชาการ แฮปปี้โฮม HAPPY HOME ACADEMY แฮปปี้โฮม อคาเดมี - ศูนย์วิชาการ เพื่อการพัฒนาเด็กและวัยรุ่น
โทรศัพท์ 0-2835-3538 E-mail: happyhomeclinic@yahoo.com
web site: www.happyhomeclinic.com/academy.html www.facebook.com/happyhomeclinic
สมาร์ท ดี แคมป์ - ค่ายค้นหาแววอัจฉริยะ SMART D CAMP สมาร์ท ดี แคมป์ - ค่ายค้นหาแววอัจฉริยะ
โทรศัพท์ 08-3903-9956 โทรสาร 0-2981-2701 E-mail: smartdcamp@yahoo.com
web site: www.smartdcamp.com www.facebook.com/smartdcamp

 

Copyright © 2011-2015 All Rights Reserved.

Powered by HAPPY HOME FAMILY Co., Ltd. Thailand.

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2554