HAPPY HOME CLINIC

ข้อมูลกิจกรรม และโครงการ

กิจกรรม และ โครงการ

นพ.ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา

จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

ข้อมูลกิจกรรม และโครงการ

Thaweesak Sirirutraykha, M.D.
Child and Adolescent Psychiatrist

 

นพ.ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา

นพ.ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา

จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
การศึกษา

· แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
· วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น (จุฬาฯ)

ข้อมูลเพิ่มเติม »


 


DMH meeting
ร่วมประชุม

ประชุมผู้บริหารกรมสุขภาพจิต

จัดโดย...กรมสุขภาพจิต
ณ โรงแรมอวานี อ่าวนาง จ.กระบี่

14-15/07/2023

 

Ceremony
รับรางวัล

รับรางวัลเลิศรัฐ 2566 ประเภทพัฒนาการบริการ เรื่อง "ระบบบริการจิตเวชทางไกล เพื่อคนไทยสุขภาพจิตดี"

จัดโดย...สำนักงาน ก.พ.ร.
ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี

07/09/2023

 

MOU nurse
ลงนาม MOU

MOU กับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี สมุทรปราการ

จัดโดย...มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี สมุทรปราการ

22/08/2023

 

Director Meeting
ร่วมประชุม

ประชุมผู้บริหาร กรมสุขภาพจิต

จัดโดย...กรมสุขภาพจิต
ณ โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่

17-18/08/2023

 

Ceremony
รับเสด็จ

รับเสด็จสมเด็จพระกณิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

จัดโดย...สำนักงาน ก.พ.
ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่ากุ่ม จ.ตราด

31/07/2023

 

Ceremony
ร่วมพิธี

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน

จัดโดย...สำนักงาน ก.พ.
ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ

28/07/2023

 

Ceremony
จัดพิธี

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

จัดโดย...ร.พ. ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
ณ ร.พ. ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

27/07/2023

 

Nurse
มอบประกาศนียบัตร

พิธีมอบประกาศนียบัตร การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่น 6

จัดโดย...ร.พ. ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
ณ ร.พ. ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

27/07/2023

 

Donation
รับบริจาค

รับมอบเงินบริจาค จาก บจ.ฮีดากาโยโก เอ็นเตอร์ไพรส์

จัดโดย...ร.พ. ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
ณ ร.พ. ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

27/07/2023

 

Donation
จัดกิจกรรม

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา

จัดโดย...ร.พ. ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
ณ วัดบางนางเกรง จ.สมุทรปราการ

27/07/2023

 

Annual International Mental Health Conference
ร่วมประชุม

ประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 22

จัดโดย...กรมสุขภาพจิต
ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ

19-21/07/2023

 

Annual International Mental Health Conference
ร่วมประชุม

ประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 22

จัดโดย...กรมสุขภาพจิต
ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ

19-21/07/2023

 

web-accesibility
จัดอบรม

การพัฒนาเว็บไซต์ตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐที่ทุกคนเข้าถึงได้

จัดโดย...สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ

17-19/07/2023

 

Resident Training
พิธีต้อนรับ

ต้อนรับรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

จัดโดย...ร.พ. ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
ณ ร.พ. ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

12/07/2023

 

DMH meeting
ร่วมประชุม

ประชุมผู้บริหารกรมสุขภาพจิต

จัดโดย...กรมสุขภาพจิต
ณ โรงแรมเดอะเวโล อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

11/07/2023

 

Resident Training
พิธีเปิด

รวมพลังมหกรรม Big Cleaning Day

จัดโดย...ร.พ. ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
ณ ร.พ. ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

06/07/2023

 

Resident Training
มอบประกาศนียบัตร

พิธีมอบประกาศนียบัตร แพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

จัดโดย...ร.พ. ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
ณ ร.พ. ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

27/06/2023

 

ISO27001
รับการประเมิน

ISO27001 Audit

จัดโดย...สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ณ กรมสุขภาพจิต

23/06/2023

 

ETDA Foresight Symposium
ร่วมสัมมนา

ETDA Foresight Symposium 2023

จัดโดย...ETDA
ณ True Digital Park

22/06/2023

 

DMH meeting
ร่วมประชุม

ประชุมผู้บริหารกรมสุขภาพจิต

จัดโดย...กรมสุขภาพจิต
ณ กรมสุขภาพจิต

21/06/2023

 

Leadership round
Leadership Round

Leadership Round: IC (คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ)

จัดโดย...ร.พ. ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
ณ ร.พ. ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

14/06/2023

 

Green & Clean Hospital
รับการประเมิน

รับการตรวจประเมิน Green & Clean Hospital

จัดโดย...ร.พ. ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
ณ ร.พ. ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

12/06/2023

 

Leadership round
Leadership Round

Leadership Round: PCT (คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการ)

จัดโดย...ร.พ. ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
ณ ร.พ. ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

08/06/2023

 

ASD training
จัดอบรม

หลักสูตรฝึกผู้ให้บริการในหน่วยร่วมบริการออทิสติก

จัดโดย...ร.พ. ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ร่วมกับมูลนิธิออทิสติกไทย
ณ ร.พ. ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

6-21/06/2023

 

ISO27001
จัดประชุม

ISO27001 Management Review

จัดโดย...สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ณ กรมสุขภาพจิต

06/06/2023

 

special education
ฝึกอบรม

หลักสูตร การบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับผู้บริหาร

จัดโดย...กระทรวงสาธารณสุข
ณ กรมควบคุมโรค

25-26/05/2023

 

special education
ร่วมงาน

รับมอบเกียรติบัตร คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง

จัดโดย...ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง
ณ สโมสรทหารบก

12/05/2023

 

PDPA
จัดประชุม

โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มภาครัฐ เพื่อรองรับการปฏิบัติตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

จัดโดย...สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ณ กรมสุขภาพจิต

10/05/2023

 

HERO
จัดกิจกรรม

โครงการพัฒนาผู้ดูแลระบบ School Health HERO ในโรงเรียนเครือข่ายสมุทรปราการ

จัดโดย...ร.พ. ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
ณ ร.พ. ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

8-10/05/2023

 

world hand washing day
จัดกิจกรรม

งานรณรงค์วันล้างมือโลก 2566

จัดโดย...ร.พ. ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
ณ ร.พ. ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

01/05/2023

 

ombudsman
ร่วมกิจกรรม

รับการประเมินรางวัล Ombudsman Awards

จัดโดย...กรมสุขภาพจิต
ณ โรงพยาบาลศรีธัญญา

12/04/2023

 

songkran
จัดกิจกรรม

รดน้ำขอพร ทำบุญตักบาตร วันสงกรานต์

จัดโดย...ร.พ. ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
ณ ร.พ. ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

11/04/2023

 

songkran
ร่วมกิจกรรม

พิธีรดน้ำขอพร อดีตผู้บริหารกรมสุขภาพจิต

จัดโดย...กรมสุขภาพจิต
ณ กรมสุขภาพจิต

10/04/2023

 

officer
ร่วมกิจกรรม

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแด่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น

จัดโดย...กรมสุขภาพจิต
ณ กรมสุขภาพจิต

10/04/2023

 

volunteer
ร่วมกิจกรรม

จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน

จัดโดย...กรมสุขภาพจิต
ณ กรมสุขภาพจิต

07/04/2023

 

์nurse
ประธานพิธีเปิด

การอบรมพยาบาลเฉพาะทางสุขภาพจิต และจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่นที่ 6

จัดโดย...ร.พ. ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
ณ ร.พ. ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

03/04/2023

 

Leadership round
Leadership Round

Leadership Round คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ

จัดโดย...ร.พ. ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
ณ ร.พ. ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

03/04/2023

 

World Autism Awareness Day
ร่วมกิจกรรม

วันตระหนักรู้ออทิสติกโลก

จัดโดย...มูลนิธิออทิสติกไทย
ณ มูลนิธิออทิสติกไทย

02/04/2023

 

World Autism Awareness Day
ร่วมกิจกรรม

วันตระหนักรู้ออทิสติกโลก

จัดโดย...มูลนิธิออทิสติกไทย
ณ มูลนิธิออทิสติกไทย

02/04/2023

 

volunteer
ร่วมกิจกรรม

จิตอาสาพัฒนาโรงพยาบาล

จัดโดย...ร.พ. ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
ณ ร.พ. ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

30/03/2023

 

screening
วิทยากร

การคัดกรองเด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้

จัดโดย...ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี
ณ โรงแรมบางกอก พาเลซ

16/03/2023

 

ISO27001
จัดอบรม

ISO/IEC 27001: Awareness and Requirement Training

จัดโดย...สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ณ กรมสุขภาพจิต

15/03/2023

 

DMH
ร่วมกิจกรรม

ทำบุญตักบาตร กรมสุขภาพจิต

จัดโดย...กรมสุขภาพจิต
ณ กรมสุขภาพจิต

10/03/2023

 

Director Meeting
ร่วมประชุม

ประชุมผู้บริหาร กรมสุขภาพจิต

จัดโดย...กรมสุขภาพจิต
ณ กรมสุขภาพจิต

09-10/03/2023

 

TDAS
ร่วมพิธีเปิด

อบรมเชิงปฏิบัติการ เพิ่มพูนความรู้การใช้เครื่องมือ TDAS

จัดโดย...สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
ณ โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต

02/03/2023

 

Special Education
ร่วมพิธีเปิด

ประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางดูแลสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ในสังกัดสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ

จัดโดย...สถาบันราชานุกูล
ณ โรงแรมโกลด์ออคิด

28/02/2023

 

Data Catalog
ร่วมกิจกรรม

Digital Government Thailand 2023

จัดโดย...สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ณ สามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพฯ

24/02/2023

 

Director Meeting
ร่วมประชุม

ประชุมผู้บริหาร กรมสุขภาพจิต

จัดโดย...กรมสุขภาพจิต
ณ โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง

20-22/02/2023

 

Leadership round
Leadership Round

Leadership Round คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

จัดโดย...ร.พ. ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
ณ ร.พ. ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

16/02/2023

 

ita
จัดกิจกรรม

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต

จัดโดย...ร.พ. ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
ณ ร.พ. ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

25/01/2023

 

Director, Yuwaprasart Hospital
จัดกิจกรรม

กิจกรรมผู้อำนวยการพบบุคลากร

จัดโดย...ร.พ. ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
ณ ร.พ. ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

25/01/2023

 

Data Catalog
จัดประชุม

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Data Catalog)

จัดโดย...สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ

25-26/01/2023

 

Director Meeting
ร่วมประชุม

ประชุมผู้บริหาร กรมสุขภาพจิต

จัดโดย...กรมสุขภาพจิต
ณ เอ็นเอช โบ๊ตลากูนรีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต

16/01/2023

 

Yuwaprasart Hospital
จัดกิจกรรม

จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2566

จัดโดย...ร.พ. ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
ณ ร.พ. ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

13/01/2023

 

ITA, Information Technology Office
รณรงค์

รณรงค์ต่อต้านการทุจริต

จัดโดย...สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ณ กรมสุขภาพจิต

10/01/2023

 

Leadership round
Leadership Round

Leadership Round คณะกรรมการระบบยา

จัดโดย...ร.พ. ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
ณ ร.พ. ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

09/01/2023

 

Yuwaprasart Hospital
สวัสดีปีใหม่ 2566

สวัสดีปีใหม่ 2566

จัดโดย...สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ณ กรมสุขภาพจิต

06/01/2023

 

Yuwaprasart Hospital
สวัสดีปีใหม่ 2566

สวัสดีปีใหม่ 2566

จัดโดย...ร.พ. ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
ณ ร.พ. ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

03/01/2023

  

HAPPY HOME ACADEMY

ศูนย์วิชาการ แฮปปี้โฮม

ศูนย์วิชาการ นำเสนอความรู้ทางวิชาการด้านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น และรับจัดฝึกอบรมให้กับหน่วยงานต่างๆ
ศูนย์วิชาการออทิสติก สมาธิสั้น แอลดี พัฒนาการเด็ก การบำบัดรักษาที่จำเป็น รวมทั้งการแพทย์เสริมและทางเลือก เช่น ศิลปะบำบัด ดนตรีบำบัด ฯลฯ

Happy Home Academy

 

 

ศูนย์วิชาการ แฮปปี้โฮม